อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัด “โครงการประกวดสรภัญญะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอดเทียนพรรษา อำเภอพรเจริญ” ณ วัดศรีชมภูสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬอบจ. ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 17/09/2019   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัด “โครงการประกวดสรภัญญะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอดเทียนพรรษา อำเภอพรเจริญ” ณ วัดศรีชมภูสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัด “โครงการประกวดสรภัญญะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอดเทียนพรรษา อำเภอพรเจริญ” ณ วัดศรีชมภูสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 17/09/2019   
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   
อบจ. ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

อบจ. ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 09/09/2019   

เก่ากว่า «