รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 14/08/2019   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 07/08/2019   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 06/08/2019   
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สัมยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๒

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สัมยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 06/08/2019   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565แก้ไข

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565แก้ไข

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 05/08/2019   

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเช่าเต้นท์โดมพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 22/07/2019   

เก่ากว่า «