Admin

Author's details

Date registered: 21/01/2014

Latest posts

  1. ช่องทางการยื่นแบบชำระภาษี ค่าธรรมเนียม — 29/11/2018
  2. การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษี — 09/11/2018
  3. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ — 28/09/2018
  4. รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ — 27/09/2018
  5. เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5) — 24/09/2018

Author's posts listings

ช่องทางการยื่นแบบชำระภาษี ค่าธรรมเนียม

 

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 29/11/2018   

การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษี

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 09/11/2018   

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 28/09/2018   

รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ดาวน์โหลดเอกสาร : เอกสารแนบ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 27/09/2018   

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5)

ระเบียนวาระ กระประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสา …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 24/09/2018   

เชิญเสนอราคา สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เพื่อกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทบึงกาฬ

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย  :  20170714151831 …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 14/07/2017   

เก่ากว่า «