ฐานิสรา มูลสุวรรณ

Author's details

Name: ฐานิสรา มูลสุวรรณ
Date registered: 17/06/2016
URL: http://-

Latest posts

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — 18/07/2019
  2. ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 — 24/04/2019
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก. 3011 บ้านเหล่าคาม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจั้น – บ้านกุดสิม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ — 04/02/2019
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. 1-0009 บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อง – บ้านคำบอนหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ — 28/01/2019
  5. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) — 21/01/2019

Author's posts listings

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 18/07/2019   

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การประมูลขา …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 24/04/2019   

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก. 3011 บ้านเหล่าคาม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจั้น – บ้านกุดสิม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกค …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 04/02/2019   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. 1-0009 บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อง – บ้านคำบอนหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 28/01/2019   

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง &nb …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 21/01/2019   

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางแยกบ้านเหล่าถาวร หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 20/11/2018   

เก่ากว่า «