วรัญญา พิลาหอม

Author's details

Name: วรัญญา พิลาหอม
Date registered: 23/08/2019

Latest posts

  1. ประกาศยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม/รีสอร์ท ช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 เป็นระยะเวลา 3 เดือน — 01/04/2020
  2. อบจ.บึงการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ 2563 — 05/03/2020
  3. ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 — 28/02/2020
  4. อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 — 25/02/2020
  5. ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ — 06/02/2020

Author's posts listings

ประกาศยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม/รีสอร์ท ช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 01/04/2020   

อบจ.บึงการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ 2563

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 05/03/2020   

ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 28/02/2020   

อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 25/02/2020   

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 06/02/2020   

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 31/01/2020   

เก่ากว่า «