ยุทธนา ค้้ำพันธุ์

Author's details

Name: ยุทธนา ค้้ำพันธุ์
Date registered: 30/09/2015

Latest posts

  1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ — 10/09/2019
  2. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ — 09/09/2019
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ — 06/09/2019
  4. อบจ.บึงกาฬร่วมเปิดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข — 26/08/2019
  5. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ — 14/08/2019

Author's posts listings

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 09/09/2019   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 06/09/2019   

อบจ.บึงกาฬร่วมเปิดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 26/08/2019   

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 14/08/2019   

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 07/08/2019   

เก่ากว่า «