ยุทธนา ค้้ำพันธุ์

Author's details

Name: ยุทธนา ค้้ำพันธุ์
Date registered: 30/09/2015

Latest posts

  1. ประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ — 14/01/2020
  2. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓ — 03/01/2020
  3. ขั้นตอนการลงทะเบียนและQR Code เชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 10ล้านครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ — 12/12/2019
  4. ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ๔ ปี — 15/11/2019
  5. ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ — 14/11/2019

Author's posts listings

ประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 14/01/2020   

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 03/01/2020   

ขั้นตอนการลงทะเบียนและQR Code เชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 10ล้านครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 12/12/2019   

ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ๔ ปี

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 15/11/2019   

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 14/11/2019   

เรื่องการปลับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 25/10/2019   

เก่ากว่า «