ยุทธนา ค้้ำพันธุ์

Author's details

Name: ยุทธนา ค้้ำพันธุ์
Date registered: 30/09/2015

Latest posts

  1. รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ — 13/05/2020
  2. ประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น — 16/04/2020
  3. ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก) — 16/04/2020
  4. ประกาศ ข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ — 13/04/2020
  5. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ — 07/04/2020

Author's posts listings

รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 13/05/2020   

ประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 16/04/2020   

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 16/04/2020   

ประกาศ ข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 13/04/2020   

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 07/04/2020   

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 07/04/2020   

เก่ากว่า «