ยุทธนา ค้้ำพันธุ์

Author's details

Name: ยุทธนา ค้้ำพันธุ์
Date registered: 30/09/2015

Latest posts

  1. เรื่องการปลับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ — 25/10/2019
  2. เรื่อง ระเบียบการรับสมัคร การประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทงโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ — 22/10/2019
  3. เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี ๒๕๖๓ — 16/10/2019
  4. ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีหลัง) — 07/10/2019
  5. ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ — 07/10/2019

Author's posts listings

เรื่องการปลับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 25/10/2019   

เรื่อง ระเบียบการรับสมัคร การประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทงโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 22/10/2019   

เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 16/10/2019   

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีหลัง)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 07/10/2019   

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 07/10/2019   

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 24/09/2019   

เก่ากว่า «