ยุทธนา ค้้ำพันธุ์

Author's details

Name: ยุทธนา ค้้ำพันธุ์
Date registered: 30/09/2015

Latest posts

  1. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ — 27/06/2019
  2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต เดือน เมษายน ปี 2562 — 24/06/2019
  3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ — 18/06/2019
  4. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ — 18/06/2019
  5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ — 18/06/2019

Author's posts listings

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 27/06/2019   

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต เดือน เมษายน ปี 2562

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 24/06/2019   

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 18/06/2019   

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 18/06/2019   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 18/06/2019   

รายงานสรุปผลการจัดจ้างประจำปี 2562

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 14/06/2019   

เก่ากว่า «