หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ update

รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 13/05/2020   

ประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 16/04/2020   

(No title)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 16/04/2020   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.1-0014 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 อำเภอศรีวิไล – บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 16/04/2020   

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 16/04/2020   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 15/04/2020   

เก่ากว่า «