หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ update

อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 17/09/2019   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัด “โครงการประกวดสรภัญญะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอดเทียนพรรษา อำเภอพรเจริญ” ณ วัดศรีชมภูสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 17/09/2019   

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   

อบจ. ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 10/09/2019   

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 09/09/2019   

เก่ากว่า «