หมวดหมู่: ขั้นตอนการยื่นแบบและแบบฟอร์มเอกสาร

เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท ภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 30/11/2018   

เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 30/11/2018   

ช่องทางการยื่นแบบชำระภาษี ค่าธรรมเนียม

 

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 29/11/2018   

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการจดทะเบียนการค้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  จดทะเบียนการค้า อบจ.01-1 จดทะเบียนกา …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 13/11/2018   

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 13/11/2018   

ขั้นตอนการชำระภาษี และ แบบฟอร์มการชำระภาษี ยาสูบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มยื่นชำระภาษียาสูบ อบจ.01-1, อ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ 13/11/2018   

เก่ากว่า «