«

»

ก.ค. 14

อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ครองราชย์ครบ 70 ปี

IMG_4137 IMG_4141 IMG_4152 IMG_4158 IMG_4165 IMG_4176 IMG_4192 IMG_4200
วันนี้ 13 กรกฎาคม 2559 นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายสมภพ สุนันทนาม รองนายก อบจ.บึงกาฬ นำประชารัฐบึงกาฬ ประกอบด้วย ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ภาคเอกชน และประชาชน กว่า 300 คน พร้อมใจกันปลูกป่าตามโครงการ “รักน้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ครองราชย์ครบ 70 ปี” ที่ บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว สร้างอุดมการณ์ และปลุกจิตสำนึกในการรักป่าไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

ใส่ความเห็น