«

»

ม.ค. 27

ที่อยู่ อบจ.บึงกาฬ / รับเรื่องร้องทุกข์

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

198  ม.8  ต.เมืองบึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ

จ.บึงกาฬ  38000

โทรศัพท์  042-492754


** หมายเหตุ : กรุณาสมัครสมาชิกก่อน ท่านจึงจะสามารถร้องทุกข์/ร้องเรียนได้

ใส่ความเห็น