«

»

เม.ย. 23

อบจ.บึงกาฬทำโรงทานในงานสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่


วันที่ 20 เม.ย. เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก.อบจ.บึงกาฬ และพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และชาว สปป.ลาว จำนวนมาก ร่วมสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ที่นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวลาว เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขง ต่างให้ความเคารพนับถือมาแต่โบราณ
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยนายนิพนธ์ คนขยัน นายก.อบจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดทำโรงทาน เพื่อประกอบอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมงานบุญประเพณีในครั้งนี้ได้รับประทานตลอดของการจัดงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ อีกนัยหนึ่งการตั้งโรงทานในวัด เท่ากับเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าด้ว

ใส่ความเห็น