«

»

เม.ย. 24

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 82 รายการ โดยกำหนดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. เริ่มประมูลราคาด้วยวาจา (ปากเปล่า) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ใส่ความเห็น