กองช่าง


นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

 


ฝ่ายเครื่องจักรกล

 


ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม


งานธุรการ

ใส่ความเห็น