กองการศึกษา

 

นายชินทัด แก้วกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษาระดับต้น) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

————————————————————————————————————————-

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 

นายชินทัด แก้วกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษาระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 


ฝ่ายส่งเสริมการศึกาา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

 

ใส่ความเห็น