กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชินทัต แก้วกล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

————————————————————————————————————————-

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 


ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

ใส่ความเห็น