ลักษณะทรัพยากร

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
     จังหวัด บึงกาฬ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ดอนเป็นลอนคลื่นผสมที่เนินสูง และภูเขาสูงชันใช้ประโยชน์ในการทำนาและปลูกพืชไร่การเกษตร ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินทำให้การระบายน้ำได้ดีและการไหลบ่าของน้ำ บนผิวดินมีความรวดเร็ว สภาพพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ระบบชลประทานและการขุดบ่อน้ำที่ต้องมี กรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพื้นหน้าดินทำให้การเก็บกักน้ำได้ดีขึ้น เพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งบริเวณ อำเภอเมือง อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอบุ่งคล้า และปัญหาการขัดแย้งเรื่องที่ดิน
แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดบึงกาฬ

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว(อ. บุ่งคล้า)

ผืนป่าใหญ่ของจ. บึงกาฬและเป็นป่าอนุรักษ์ที่สวยสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานภายในพื้นที่มีน้ำตกสวยงามหลายแห่งโดยมีน้ำตกชะแนนเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สุด

น้ำตกเจ็ดสี(อ. เซกา)

น้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวสายน้ำไหลตกจากหน้าผาหินทรายแล้วแผ่กว้างออกสวยงามตระการตาด้านล่างมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำและโขดหินให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกตาดกินรี(อ. บึงโขงหลง)

อยู่ ในป่าภูลังกา เป็นน้ำตกใหญ่ไหลลงสู่หุบเหว น้ำตกชั้นบนไหลลดหลั่นกันไปตามลานหินกว้าง และมีแอ่งน้ำใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ำกันได้

บึงโขงหลง(อ. บึงโขงหลง)

พื้นที่ ชุ่มน้ำโลกและเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง สำหรับนักท่องเที่ยว

หนองกุดทิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
น้ำตกถ้ำฝุ่น อำเภอบุ่งคล้า
น้ำตกถ้ำพระ อำเภอเซกา
น้ำตกตาดชะแนน อำเภอเซกา
วัดภูทอก อำเภอศรีวิไล
วัดอาฮง อำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งเป็นแหล่งที่ได้ชื่อว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขง
วัดถ้ำศรีธน อำเภอปากคาด
วัดโพธิ์ธาราม อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดสิงหาอินทราราม อำเภอบึงโขงหลง

ใส่ความเห็น