ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล – บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ ๑๑ ตำบลศรีวิไล – บ้านชมภูทอง หมู่ ๗ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต เดือน เมษายน ปี 2562คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 18/06/2019   
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 18/06/2019   

รายงานสรุปผลการจัดจ้างประจำปี 2562

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 14/06/2019   
อบจ.บึงกาฬ จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

อบจ.บึงกาฬ จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

วันที่ 6 มิ.ย. เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์ก …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 11/06/2019   

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 10/06/2019   
ประชาคม 2562

ประชาคม 2562

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 10/06/2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า