นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดบึงกาฬ

นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 10/10/2019   
โครงการเสริมผิวจราจรสายทางบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ – บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Over Lay) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการเสริมผิวจราจรสายทางบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ – บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Over Lay) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 10/10/2019   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนเสถียร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด – บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 09/10/2019   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก 3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 09/10/2019   
นายกเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการและพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ป่วยติดเตียง ปีงบประมาณ 2562

นายกเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการและพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ป่วยติดเตียง ปีงบประมาณ 2562

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 09/10/2019   
สำรวจ วางแผน แก้ไข ถนนของประชาชน

สำรวจ วางแผน แก้ไข ถนนของประชาชน

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 08/10/2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า