รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.1-0014 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 อำเภอศรีวิไล – บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 15/04/2020   

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.1015 บ้านดงเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล – บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 13/04/2020   
ประกาศ ข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ ข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 13/04/2020   
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 07/04/2020   
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 07/04/2020   
ประกาศยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม/รีสอร์ท ช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ประกาศยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม/รีสอร์ท ช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 01/04/2020   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า