สำรวจ วางแผน เพื่อแก้ไข ถนนของประชาชน

สำรวจ วางแผน เพื่อแก้ไข ถนนของประชาชน

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 08/10/2019   
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีหลัง)

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีหลัง)

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 07/10/2019   
ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 07/10/2019   
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 03/10/2019   
“ซ่อมแซมถนนชำรุด ประชาชนสัญจรปลอดภัย”อบจ.บึงกาฬ ซ่อมแซมถนน สายบ้านชุมภูทอง

“ซ่อมแซมถนนชำรุด ประชาชนสัญจรปลอดภัย”อบจ.บึงกาฬ ซ่อมแซมถนน สายบ้านชุมภูทอง

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 01/10/2019   
ทีมกองช่าง ออกสำรวจสะพานไม้ และท่อระบายน้ำฝายน้ำล้น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

ทีมกองช่าง ออกสำรวจสะพานไม้ และท่อระบายน้ำฝายน้ำล้น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 26/09/2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า