รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.1-0014 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 อำเภอศรีวิไล – บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 23/03/2020   
อบจ.บึงการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ 2563

อบจ.บึงการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ 2563

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 05/03/2020   
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สู่ 100 ล้านต้น

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สู่ 100 ล้านต้น

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 05/03/2020   
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 28/02/2020   
อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 25/02/2020   
ประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 14/02/2020   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า