อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาบึงกาฬ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัด “โครงการประกวดสรภัญญะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอดเทียนพรรษา อำเภอพรเจริญ” ณ วัดศรีชมภูสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬอบจ. ออกเยี่ยมเยือนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อบจ.บึงกาฬร่วมเปิดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

อบจ.บึงกาฬร่วมเปิดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 26/08/2019   
นายกนิพนธ์ คนขยัน เปิดกิจกรรม “Buengkan Motorbike Rally Tour”

นายกนิพนธ์ คนขยัน เปิดกิจกรรม “Buengkan Motorbike Rally Tour”

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 23/08/2019   
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 14/08/2019   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 07/08/2019   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 06/08/2019   
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สัมยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๒

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สัมยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 06/08/2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า