ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 26/09/2019   
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 26/09/2019   
ทีมกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนน สะพาน และพื้นที่สร้างศูนย์สกัดยาเสพติด

ทีมกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนน สะพาน และพื้นที่สร้างศูนย์สกัดยาเสพติด

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 25/09/2019   
ทีมกองช่าง อบจ.บึงกาฬ ออกสำรวจเพื่อซ่อมแซมสะพานชำรุด

ทีมกองช่าง อบจ.บึงกาฬ ออกสำรวจเพื่อซ่อมแซมสะพานชำรุด

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 24/09/2019   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 24/09/2019   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.๒๕๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.๒๕๖๒

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 24/09/2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า