อบจ.บึงกาฬร่วมปลงผมนาคเตรียมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ


วันนี้ (1 พ.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีปลงผมผู้อุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี และมีเหล่าบรรดาญาติมิตรของผู้ร่วมบรรพชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปีติยินดี ณ วัดเซกาเจติยาราม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในพิธี

พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยได้แสดงความจงรักภักดี พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ กำหนดจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้น ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 โดยมีชายไทยผู้ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ และภาคประชาชน เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 99 รูป.

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 82 รายการ โดยกำหนดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. เริ่มประมูลราคาด้วยวาจา (ปากเปล่า) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อบจ.บึงกาฬทำโรงทานในงานสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่


วันที่ 20 เม.ย. เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก.อบจ.บึงกาฬ และพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และชาว สปป.ลาว จำนวนมาก ร่วมสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ที่นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวลาว เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขง ต่างให้ความเคารพนับถือมาแต่โบราณ
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยนายนิพนธ์ คนขยัน นายก.อบจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดทำโรงทาน เพื่อประกอบอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมงานบุญประเพณีในครั้งนี้ได้รับประทานตลอดของการจัดงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ อีกนัยหนึ่งการตั้งโรงทานในวัด เท่ากับเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าด้ว

อบจ.บึงกาฬจัดงานประเพณีแห่น้ำจั้นสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่


เวลา 15.30 น. วันนี้ 19 เม.ย. นายธวัชชัย ศรีทอง รอง.ผวจ.บึงกาฬ และนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบึงกาฬทุกหมู่เหล่า ทำพิธีบวงสรวง และแห่น้ำจั้นศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อบรรพบุรุษ ได้ใช้น้ำจั้น หรือบ่อน้ำซึม ที่มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง ในหน้าแล้ง และไหลลงแม่น้ำโขงตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง ใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มสำหรับคนในตำบลบึงกาฬในครั้งอดีตที่ผ่านมา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านท่าไคร้ ม.5 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ และทุกๆปีหลังจากวันสงกรานต์ จะทำพิธีแห่น้ำจั้น ทั้งในทางบกและทางน้ำ ล่องขึ้นไปตามลำแม่น้ำโขง เมื่อไปถึงท่าน้ำวัดท่าไคร้ ก็จะอัญเชิญน้ำจั้นไปสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่
ซึ่งในปีนี้จังหวัดได้จัดขบวนแห่ฟ้อนรำอันสวยงาม มีชาวจังหวัดบึงกาฬจากหลายเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธ์ กว่า 2,000 คน ต่างพร้อมใจกัน แต่งตัวด้วยชุดรำฟ้อนตามขบวนแห่น้ำจั้น เพื่ออัญเชิญน้ำไปสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ที่นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวลาว เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขง ต่างให้ความเคารพนับถือ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนจากไทยและสปป.ลาว มาเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น ลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานในต่างจังหวัดจะต้องกลับมาบ้านบึงกาฬ เพื่อมาเข้าร่วมพิธีนี้ทุกคนและถือปฏิบัติกันมาเป็นประเพณี โดยในปีนี้จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และวัฒนธรรมจังหวัด ได้กำหนดให้วันที่ 19 – 21 เม.ย. ของทุกปี เป็นการจัดงานประเพณีแห่น้ำจั้น สรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ โดยให้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีทุกปี และจัดให้มีงานมหรสพสมโภช 3 วัน 2 คืน

อบจ.บึงกาฬร่วมต้อนรับ มล.ปนัดดา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่บึงกาฬ

อบจ.บึงกาฬร่วมต้อนรับ มล.ปนัดดา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่บึงกาฬ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 ก.ค.59 ที่หอประชุมเอนกประสง …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 14/07/2016   

อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ครองราชย์ครบ 70 ปี

อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ครองราชย์ครบ 70 ปี

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2559 นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่ารา …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 14/07/2016   

อบจ.บึงกาฬเสริมสร้างความปรองดองของประชาชนในพื้นที่พร้อมเชิญชวนลงประชามติ

อบจ.บึงกาฬเสริมสร้างความปรองดองของประชาชนในพื้นที่พร้อมเชิญชวนลงประชามติ

  วันนี้ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึ …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 14/07/2016   

อบจ.บึงกาฬจัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ครองราชย์ครบ 70 ปี

อบจ.บึงกาฬจัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ครองราชย์ครบ 70 ปี

วันนี้ 7 ก.ค.เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 08/07/2016   

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 06/07/2016   

» ใหม่กว่า