ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล – บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ ๑๑ ตำบลศรีวิไล – บ้านชมภูทอง หมู่ ๗ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต เดือน เมษายน ปี 2562คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลด : เอกสาร1 / เอกสาร2 / เอกสาร3... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 01/11/2016   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 31/10/2016   
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 31/10/2016   
อบจ.บึงกาฬ ลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช

อบจ.บึงกาฬ ลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช

   เช้าวันนี้ 31 ต.ค. 59 เวลา 08.30 น.นายนิพนธ์ คนขยัน …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 31/10/2016   

อบจ.บึงกาฬร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อบจ.บึงกาฬร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันนี้ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.นายนิพนธ์ คนขยั …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 31/10/2016   

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสามัคคีปรองดองของประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสามัคคีปรองดองของประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 27 ตุลาคม กำนันนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่ …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 28/10/2016   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า