รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.1-0014 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 อำเภอศรีวิไล – บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามประกาศ ปปช. โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน

ป.ป.ช.7... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 08/03/2017   
8 มีนาคม วันสตรีสากล

8 มีนาคม วันสตรีสากล

คลาร่า เซทกิ้น (CLARE ZETKIN) ผู้ให้กำเนิดวันสตรีสากล   …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 08/03/2017   

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประมาณการราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อเสื้อพร้อมสกรีน โครงการรวมพลังเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมปั่นรถถีบ – เลาะเบิ่งบ้าน – ชิมอาหารดี ตามประกาศ ปปช.

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประมาณการราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อเสื้อพร้อมสกรีน โครงการรวมพลังเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมปั่นรถถีบ – เลาะเบิ่งบ้าน – ชิมอาหารดี ตามประกาศ ปปช.

ราคากลางจัดซื้อเสื้อพร้อมสกรีน02032560 (1) คำสั่งคณะกรร …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 02/03/2017   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ : Image230217071633... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 23/02/2017   
พิเปิดงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560

พิเปิดงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 17/02/2017   

รายละเอียดค่าใช้จ่ายประมาณการราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจัดทำฟลอร์สำหรับใช้ในงานรัฐพิธี งานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของราชการหรือโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตามประกาศ ปปช.

รายงานผลการกำหนดราคากลาง... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 17/02/2017   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า