นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน จังหวัดบึงกาฬประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนเสถียร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด – บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก 3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นายกเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการและพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ป่วยติดเตียง ปีงบประมาณ 2562สำรวจ วางแผน แก้ไข ถนนของประชาชนสำรวจ วางแผน เพื่อแก้ไข ถนนของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b32 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 10/11/2016   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.ประกาศสอบราคา8%a8   2.ปปช7b8%8a7... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 07/11/2016   
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลด : เอกสาร1 / เอกสาร2 / เอกสาร3... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 01/11/2016   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 31/10/2016   
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 31/10/2016   
อบจ.บึงกาฬ ลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช

อบจ.บึงกาฬ ลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช

   เช้าวันนี้ 31 ต.ค. 59 เวลา 08.30 น.นายนิพนธ์ คนขยัน …

อ่านต่อ »... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ 31/10/2016   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า